Home / Student Services / Student Insurrance / Thông Báo: Đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu 8/2013

Thông Báo: Đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu 8/2013

Thông Báo,
Các bạn sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, dùng cấp thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Lưu ý: Tất cả các khóa đều phải đăng ký, nếu không trường sẽ tự xét nơi khám chữa bệnh ban đầu cho các bạn

Các bạn xem mã bệnh viện ở đây: http://osa.hcmiu.edu.vn/2013/08/12/bhyt-danh-sach-cac-co-so-kham-chua-benh-ban-dau-2013/

Comments

comments

 
 
 
0
Send a message
Live support only open on Thursday and Friday. If you are in a hurry, leave a message and we will reply as soon as possible
Your name
* Email
* Describe your issue
Login Chat
Questions? We're online now. Send us a message!
Your name
* Email
We're online!